Hakkında

Çocuk Gözlemevi web sitesi, Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM/ICC) tarafından yürütülen “Türkiye’de Cinsel İstismar ve Sömürü Mağduru Çocuklar İçin Çocuk Dostu Adalet Gözlemevi Projesi” kapsamında kurulmuştur.

Özellikle Roman, LGBT ve mülteci gibi toplumsal hayatın sınırlarında yaşayan ve daha fazla kırılgan olan çocukların cinsel istismar ve sömürüsüne ilişkin Türkiye’de var olan yasal düzenleme ve uygulamalar, uluslararası yasal standartlarla uyumlu değildir. Mağdur çocukların daha ileri mağduriyetlerinin önlenmesi ve uluslararası standarda uygun adalete erişimlerinin sağlanması için bu alanda çalışan hak savunucuları ve politika yapıcıları için çocuk hakları ve çocuk ihmal ve istismarı ile ilgili kaynakların ulaşılabilir olması oldukça önemlidir.

Ancak, çocuk hakları ve çocuk ihmal ve istismar ile ilgili çok sayıda yazılı kaynak bulunmasına rağmen, bu kaynaklara erişimde çeşitli nedenlerle zorluklar yaşanabilmektedir. Bu nedenlerin arasında, kaynakların bir arada olmayışı önde gelmektedir. Dolayısıyla, Çocuk Gözlemevi web sitesi ile bu alanda var olan tez, makale, rapor gibi farklı türdeki çalışmalar bir araya getirilerek ulaşılabilirliklerinin kolaylaştırılması amaçlanmıştır.

Çocuk Gözlemevi içinde bulunan Dava Kararları Veri-Tabanı’nda çocuklarla ilgili farklı kurumlardan çıkan dava kararları yer almaktadır. Bu veri-tabanı çocuk hakları alanında çalışan avukatlar başta olmak üzere ilgili diğer hak savunucularının faydalanabileceği zengin bir veri-tabanı olarak hizmet vermektedir.

Çocuk Gözlemevi’nde, ayrıca mağdur çocuklar ve mağdur çocukların yakınlarının faydalanabileceği uzmanlar tarafından hazırlanmış Mağdur Çocuklar İçin Sıkça Sorulan Sorular bulunmaktadır. Dolayısıyla, Çocuk Gözlemevi yalnızca çocuk alanında çalışan profesyonellerin ve ilgili sivil toplum örgütlerinin değil, aynı zamanda (mağdur) çocukların ve çocukların yakınlarının da bilgi edinebilecekleri bir ortam sunmaktadır.

Çocuk Gözlemevi web sitesinin oluşturulmasına ek olarak, Proje kapsamında Adana’da cinsel istismar mağduru çocuklarla çalışan profesyonellere (hakim, savcı, avukat, sosyal çalışmacı ve polisler) yönelik cinsel istismar mağduru çocuklara ilişkin eğitim ve toplantılar gerçekleştirilecektir. Bu toplantıların gerçekleştirilmesinde Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığı, UNICEF ve Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAv.) ile beraber çalışılmıştır.  Projeye yapmış oldukları değerli katkılarından ötürü Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığı, UNICEF ve ÇAÇAv.’a teşekkürlerimizi sunarız.