GERİ DÖN
Kategori Genel
Materyal Türü Dava Kararları Veri-Tabanı
Dava Karar Kurum Yargıtay 5. Ceza Dairesi
İhlal Edilen Yasa TCK 103 (Çocukların cinsel istismarı)
Dava Karar Kavram Çocuğun cinsel istismarı
İhlal Edilen Hak ÇHS 34 (Cinsel sömürü)
İhlal Edilen Hak ÇHS 19 (İhmal ve istismardan koruma)
Dava Karar Kavram Beden ve ruh sağlığının bozulması
Dava Karar Sayısı
Dava Karar Sayısı
Dava Karar Tarihi
Dava Karar Kavram Üvey babanın istismarı
İNDİR