GERİ DÖN
Kategori Genel
Materyal Türü Dava Kararları Veri-Tabanı
Dava Karar Kurum Yargıtay Ceza Genel Kurulu
İhlal Edilen Hak ÇHS 34 (Cinsel sömürü)
İhlal Edilen Hak ÇHS 36 (Sömürünün diğer biçimleri)
İhlal Edilen Hak ÇHS 35 (Çocukların satılmaları-kaçırılmaları ve fuhuşa zorlanmaları)
İhlal Edilen Yasa TCK 226 (Müstehcenlik)
İhlal Edilen Hak ÇHS 19 (İhmal ve istismardan korunma)
Dava Karar Sayısı
Dava Karar Sayısı
Dava Karar Tarihi
İhlal Edilen Hak ÇHS 17 (Gerekli bilgilere ulaşma)
İhlal Edilen Yasa TCK 44 (Fikri içtima)
İNDİR